The source code for my personal website https://yarmo.eu
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

87 wiersze
2.0 KiB

---
kind: pipeline
type: docker
name: deploy dev
steps:
- name: composer
image: composer
commands:
- composer install
- composer run-script minifyCSS
- name: rsync to prism
image: drillster/drone-rsync
settings:
hosts:
from_secret: ssh_host
port:
from_secret: ssh_port
user:
from_secret: ssh_user
key:
from_secret: ssh_key
source: ./
target: ~/web/dev.yarmo.eu
exclude: [ ".git/", ".gitignore", ".drone.yml", "composer.json", "composer.lock" ]
- name: purge cache
image: appleboy/drone-ssh
settings:
host:
from_secret: ssh_host
port:
from_secret: ssh_port
username:
from_secret: ssh_user
key:
from_secret: ssh_key
script:
- rm -rf web/dev.yarmo.eu/cache/*
trigger:
branch:
- dev
---
kind: pipeline
type: docker
name: deploy prod
steps:
- name: composer
image: composer
commands:
- composer install
- composer run-script minifyCSS
- name: rsync to prism
image: drillster/drone-rsync
settings:
hosts:
from_secret: ssh_host
port:
from_secret: ssh_port
user:
from_secret: ssh_user
key:
from_secret: ssh_key
source: ./
target: ~/web/yarmo.eu
exclude: [ ".git/", ".gitignore", ".drone.yml", "composer.json", "composer.lock" ]
- name: purge cache
image: appleboy/drone-ssh
settings:
host:
from_secret: ssh_host
port:
from_secret: ssh_port
username:
from_secret: ssh_user
key:
from_secret: ssh_key
script:
- rm -rf web/yarmo.eu/cache/*
trigger:
branch:
- main